اولین جلسه مدیران کانون های مساجد

اولین جلسه مدیران کانون های مساجد
جلسه مدیران کانون های مساجد در محل فرمانداری شهرستان باروق با هدف ساماندهی کانون های مساجد در سطح شهرستان و روستاهای تابعه. با حضور مهندس حسینی فرماندار باروق و مدیران کانون های مساجد . مسول کانون‌های مساجد شهرستان برگزار شد .

# نظر : 0