حضور فرماندار شهرستان باروق در یادواره شهدای خانگی منزل شهید کیومرث باروق

حضور فرماندار شهرستان باروق در یادواره شهدای خانگی منزل شهید کیومرث باروق