مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق

مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق بهمراه جمعی از مسئولین در سومین روز از هفته معلم از معلمان خیر و نیکوکار شهرستان در محل مرکز نیکوکاری قائم آل محمد(عج) باروق تجلیل به عمل آورد.