اولین جلسه مدیران کانون های مساجد

جلسه مدیران کانون های مساجد در محل فرمانداری شهرستان باروق با هدف ساماندهی کانون های مساجد در سطح شهرستان و روستاهای تابعه. با حضور مهندس حسینی فرماندار باروق و مدیران کانون های مساجد . مسول کانون‌های مساجد شهرستان برگزار شد .