بازدید نماینده ویژه قـرارگاه سـازندگی خـاتم الانبیـاء (ص) از روستاهای محروم بخش نحتالو شهرستان باروق

قنبریان نماینده ویژه قـرارگاه سـازندگی خـاتم الانبیـاء (ص) بهمراه احدی وند بخشدار نختالو و سرهنگ عزیززاده مسئول بسیج سازندگی ناحیه سپاه باروق، بصورت میدانی از روستاهای محروم بخش نختالو این شهرستان بازدید به عمل آورده و از نزدیک شاهد مسائل و مشکلات این مناطق شدند.

طی این بازدید که با مکاتبه فرماندار باروق و پیگیری های مکرر احدی وند بخشدار نختالو و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه باروق انجام گرفته بود، عمده مشکلات اساسی این روستاهای از جمله راه های روستایی و آب شرب خانه های مسکونی این بخش محروم مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

 گفتنی است با پیگیری های بخشدار نختالو و با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و ناحیه سپاه باروق و تامین اعتبار، در آینده نزدیک شاهد تحولات چشم گیر عمرانی از جمله در حوزه راه روستایی و آب شرب در بخش نختالو شهرستان باروق خواهیم بود.