بازدید از اجرای عملیات پروژه ساخت مرکز جامع خدمات سلامت روستای گل سلیمان آباد

هاشمی معاون فرماندار باروق بهمراه کارشناسان فرمانداری از اجرای عملیات پروژه ساخت مرکز جامع سلامت روستای گل سلیمان آباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان بازید بعمل آوردند. شایان ذکر است این مرکز در شهریور ماه سال گذشته مصادف با هفته دولت توسط مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق کلنگ زنی شده بود که هم اکنون در حال احداث می باشد.