معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کل کشور در شهرستان باروق حضور یافت

دکتر مقبلی معاون سازمان راهداری کل کشور بهمراه مدیر کل راهداری استان در شهرستان باروق حضور یافت و به اتفاق مهندس حسینی فرماندار شهرستان از محور های روستایی این شهرستان از جمله بخش نختالو بصورت میدانی بازدید به عمل آورد و از نزدیک شاهد وضعیت راه های روستایی این شهرستان شدند.