✅️ شروع روند آزاد سازی اراضی تصرف شده منطقه حفاظتی تالاب سد نوروزلو (پشت بند انحرافی نوروزلو) شهرستان باروق

در راستای سیاست های دولت سیزدهم و مصوبات شورای حفاظت از بیت المال شهرستان در خصوص آزاد سازی سواحل، اراضی تصرف شده منطقه حفاظتی تالاب سد نوروزلو ( پشت بند انحرافی نوروزلو) با همکاری مدیریت منابع آب، محیط زیست و نیروی انتظامی بنا به دستور دادستانی و با حضور مهندس صالح حسینی فرماندار شهرستان باروق در وحله اول 18 هکتار آزاد سازی شد و در روز های آتی نیز این روند ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است در کنار این آزاد سازی نزدیک 30 حلقه چاه غیر مجاز نیز امحاء خواهد شد.