بمناسبت روز بزرگداشت شهداء

بمناسبت روز بزرگداشت شهداء
به مناسبت روز بزرگداشت شهدا با حضور مسئولین شهرستان زیارت عاشورا در جوار مطهر شهدای شهرستان باروق برگزار شد