بازدید کارشناسان فرمانداری باروق

بازدید کارشناسان فرمانداری باروق
بازدید کارشناسان فرمانداری باروق از روند اجرای آزمایشات مکانیک خاک (حفر گمانه جهت تخمین باربری و تعیین تنش مجاز خاک) در محل احداث مرکز جامع سلامت روستای گل سلیمان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان باروق. شایان ذکر است این مرکز در شهریور ماه سال جاری مصادف با هفته دولت توسط مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق کلنگ زنی شده بود که بعد از حدود چهار ماه عملیات احداث آن شروع شده است.