نشست مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق

نشست مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق
نشست مهندس حسینی فرماندار شهرستان باروق با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای یلکلو از توابع بخش نختالو این شهرستان، در خصوص بررسی مسائل و مشکلات این روستا از جمله مشکلات حوزه راه ارتباطی، مخابرات و اینترنت، در محل فرمانداری با حضور معاون فرماندار، بخشدار نختالو و مسئولین راهداری برگزار شد.