همایش آموزشی وتوجیهی دهیاران وشوراهای اسلامی بخش نختالو وبخش مرکزی شهرستان باروق برگزار شد.

همایش آموزشی وتوجیهی دهیاران وشوراهای اسلامی بخش نختالو وبخش مرکزی شهرستان باروق برگزار شد.
این همایش که با حضور مهندس پاشایی مدیرکل شوراها وروستایی استانداری اذر بایجانغربی وهئت همراه با دعوت بخشدارنختالو علی احدی وند برگزارشد

مهندس حسینی فرماندار باروق در این همایش ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وخوش امدگویی به مدیرکل محترم گزارشی از مشکلات  منطقه را مطرح کردند .

  علی احدی وند بخشدار نختالو  ضمن گزارش از روند پیگیری مشکلات بخش در خصوص محرومیت ومشکلات بخش در حوزه راه گاز اب بهداشت گزارشاتی را ارائه دادند. 

در ادامه این همایش  مدیرکل شوراها در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه واموزش دهیاران وشوراها را تشریح کرد و  راهکارهای قانونی وعمکردها توضیحاتی دادند.  واین همایش اموزشی به مدت  سه ساعت طول کشید.