بارش سنگین برف و کولاک شدید در محورهای مواصلاتی بخش نختالو

بارش سنگین برف و کولاک شدید در محورهای مواصلاتی بخش نختالو